Aandacht

Aandacht

Aandacht geeft leven. Het is een relationeel en scheppend gebeuren. We treffen het aan in verschillende schakeringen en intensiteit. Welke kwaliteit van aandacht verzacht wat we als lastig ervaren, zoals ongenoegen en ongemak? Vanuit welke kwaliteit van aandacht ontstaat er een (rustige) vitaliteit, (weemoedige) vreugde?
Hier onderzoeken we hoe aandacht werkt, welke haar kwaliteit kan zijn… en hoe we er aandacht voor kunnen hebben.

Meditatie in 7 metaforen

Over meditatie wordt op heel verschillende wijzen gesproken. Op basis van een eerste inventarisatie kom ik bij zes perspectieven of metaforen uit, met een zevende erbovenop. Maar om te beginnen vermeld ik toch eerst nog even een nulde perspectief.

Read more

Goed (her)begonnen is half gewonnen

Onze manier van zijn heeft een onmiddellijke impact op het verloop van interpersoonlijke dynamieken. Als we autoritair, gespannen, nonchalant, stoer, gladjanusachtig, futloos een gesprek aangaan en op die manier ook reageren op de inbreng van anderen, dan zal dat minder bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het verdere verloop. Niet zozeer omwille van wat we doen, maar eerder door de reactieve kwaliteit van wat we doen. Goed begonnen is dus half gewonnen. Dus hoe zetten we dan de toon in een gesprek? Gregory Kramer stelt zeven stappen voor waarmee we menselijke interactie op een hoger plan kunnen brengen.

Read more

Het hart van leiderschap

Het hart van de zaak is een zaak van het hart

Iedereen wil een zinvolle bijdrage leveren in zijn professioneel leven en daarbuiten. Velen willen meer zijn dan een braaf, loyaal, burgerlijk gehoorzaam radertje in de machine, maar zien ook geen voorbeeld in stenen gooiende revolutionairen die vasthangen aan het gefrustreerde, gestolde gelijk aan hun zijde. Er is een derde weg voorbij realistische “compliance” en idealistische revolte.

Read more

Aandacht voor aandacht

"We kunnen de stormen niet beheersen, maar wel leren surfen op de golven."

Aandachtstraining of “mindfulness” lijkt zijn “tipping point” ver voorbij te zijn in de Westerse wereld. Je vindt het nu overal: in parochiezalen, culturele centra, in bedrijven, in gevangenissen, … Een hype, zeggen sommigen. Mindfulness begeleiders springen als paddenstoelen uit de grond. Geen tijdschrift in een wachtzaal laat het onvermeld. Ook Time Magazine niet. Toch lijkt het zo stilaan meer te zijn geworden dan een modeverschijnsel. En blijkt het ook meer te zijn dan zweverige New Age materie gecultiveerd door overjaarse hippies die nooit goed bekomen zijn van de paddenstoelen op hun Oosterse trip begin jaren ‘70. Indicatief hiervoor is de vaststelling dat de belangrijkste (universitaire) ziekenhuizen in de Verenigde Staten mindfulness aanbieden en onderzoeken. Niet alleen aan patiënten, maar ook aan hun medewerkers. Dat is veelzeggend, want als er ergens in de wereld mindfulness kritisch-wetenschappelijk op zijn klinische relevantie bekeken wordt, dan mag verwacht worden dat het wel op dergelijke plekken het geval zal zijn. Wat biedt het onderzoek over mindfulness zoal?

Read more

Verdieping in leren down-to-earth bekeken

Mensen leren als ze nieuwsgierig zijn, als ze levenservaring beleven als voorwerp van onderzoek. En daarbij onontgonnen terrein niet schuwen: risico, feedback, confrontatie. Als ze nieuwe mensen ontmoeten, of bekenden op een nieuwe manier. Als er ruimte is om stil te staan; ruimte voor dialoog, contemplatie, initimiteit zelfs. Diepgang in leren vindt plaats als we als persoon worden aangesproken: emotioneel-relationeel, existentieel en spiritueel. Voor sommigen klinkt dat dan algauw wollig, maar op diepgang kan een behoorlijk 'down-to-earth' licht worden geworpen...

Read more
+32 (0)473 490 568
+32 (0)16 35 62 87
Hoegaardsesteenweg 62
3360 Opvelp (Bierbeek)
×

Log in