Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit betekent iets van waarde toevoegen aan wat we doen. Kwaliteit is ons de vraag stellen: hoe doen we goed? Waarachtigheid nastreven. Waar we schoonheid aantreffen. Meer nog dan geluk streven we ‘uiteindelijk’ levenskwaliteit na.
Hieronder onderzoeken we hoe dat kan.

Mededogen voor de elite

Elitarisme is een van de tienduizend dimensies waarop we verschil tussen mensen kunnen benoemen. Toch lijkt het een belangrijk onderscheid met verregaande implicaties voor hoe het er in deze wereld aan toe gaat. Want net nu we ons in West-Europa gezapig geparkeerd hadden in een postideologisch tijdperk en er ons enkel nog restte om onze individuele welvaart en geluk te finetunen, groeit er opnieuw een collectieve onvrede en onzekerheid. Wat heeft de elite daarmee te maken? Hoe kunnen we ons tot haar verhouden? Hoe werkt het elitarisme als dynamiek?  En hoe kunnen we er responsief mee omgaan?

Read more

Wat is kunst? Over vulling en vervulling

Dat auteurs erin slagen om met hun scheldproza de aandacht van de media te trekken, doet me het onderscheid tussen vullende en vervullende kunst (dat ik eerder beschreef in Dansen met de wereld) onder het stof vandaan halen. Dit onderscheid, hieronder toelicht, zie ik voor alle duidelijkheid niet als absoluut: elk kunstwerk bevat een mate van vulling resp. vervulling. Bovendien heeft deze kwalificatie drie componenten: het zegt iets over de mens die oordeel; het zegt iets over het kunstwerk zelf; het zegt iets over de intenties van de kunstenaar, én het zegt bovenal iets over de manier waarop mens en werk zich tot elkaar verhouden. Voor het gemak beschrijf ik het onderscheid vanuit de tweede positie: als kenmerkt van het kunstwerk zelf. Laten we met vullende kunst beginnen.

Read more

Zelfzorg: een integratie

Er is alsmaar meer te doen over zelfzorg. Die opmars weerspiegelt de malaise waarin we ons collectief lijken te bevinden. Op de een of andere manier lijken we tegen de limieten aan te schuren van waartoe we in staat zijn: meer dan ooit in de geschiedenis voelen we ons opgejaagd, vervreemd, angstig, depressief, gefrustreerd, opgebrand, ... En dit in onze – weliswaar kleine – wereld van ongezien comfort, luxe en vrije tijd. Zelfzorg: erg belangrijk! Hoe kan je voor een ander zorgen als je jezelf verwaarloost? Hoe kan je in wat je doet waarde toevoegen als je voorbij gaat aan “jezelf als hefboom”? Uiteindelijk zijn we ons eigen belangrijkste instrument: onze kunde, onze kunst, onze gedrag, ons humeur, onze inschattingen, onze keuzes, … Maar we kunnen ons vanuit ons gebrek aan welbevinden ook gaan wentelen in zelfzorg. Met als gevolg dat het “ik” als een lus gevangen blijft in zichzelf, en de uitweg richting welzijn afgesloten blijft. Op die manier wordt zelfzorg deel van het probleem. Dus wat is dan goeie zelfzorg? Zelfzorg die ons aanwezig, gezond, krachtig in de wereld zet. Ik stel hieronder zeven benaderingen van zelfzorg voor – die elkaar deels overlappen.

Read more

Time for Third Space

Imagine: a third space, a “space between” the one and the other. Imagine: a tranquil interruption, a place where we can come to our senses, a nowhere land between all the other ‘lands’ pervaded by expectations and obligations, a place in which our identity can mature beyond the forces of conformity and compliance, a point of integrating one’s self in a multiple world, a place where we can be ‘nobody’ and therefore find ourselves, where we dis-cover ourselves as we encounter the other, a group of people with no common history, making history together by giving existence to what is alive.

Read more

Het geschenk en de dienaar

“De intuïtieve geest is een godsgeschenk, en het rationele verstand een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten…” (Albert Einstein) Wat willen we geschenk laten zijn in deze wereld? En wat dienaar?

Read more

Over het ego van Donald en Hillary, en de weg naar bezieling in leiderschap

Donald Trump en Hillary Clinton lijken op haast karikaturale wijze elk een apart facet van het ego te illustreren. (Althans hoe ze zichzelf in de media voorstelden tijdens hun campagne, want ook zij zijn meer dan het beeld dat ze van zichzelf ophangen.) Hoe wijzen beiden ons de weg naar een andere manier van leiden en leven?

Read more

Het lieve monstertje dat zelfwaarde heet

"Zelfwaarde is het monster onder het bed van elk mens", schrijft Anke Wauters. Het monster alsmaar blijven voeden, helpt niet. Het negeren evenmin.  Wat dan wel?  Hoe kunnen we onze zelfwaarde wat minder monsterachtig maken? Enige overpeinzing brengt me bij het belang van waardigheid.

Read more

De mens en zijn viervoudig denken

In Ontdek Jezelf beschrijf ik de mens aan de hand van een vier op elkaar inwerkende dynamieken of onderstromen. Vanuit elke dynamiek ontstaat er een ander soort denken.

Read more
+32 (0)473 490 568
+32 (0)16 35 62 87
Hoegaardsesteenweg 62
3360 Opvelp (Bierbeek)
×

Log in