Het ultieme

Het ultieme objectieve  is het alomtegenwoordige subjectieve (alles verschijnt aan ons als verschijnsel) Het ultieme subjectieve is het alomtegenwoordige objectieve (het schijnend bewustzijn dat voorafgaat aan alle verschijnselen) Schijnend verschijnen, verschijnend schijnen

  119 Hits

Inter-zijn/Quantum

Alles wordt maar iets in de ontmoeting met n/iets anders Alles is niets - niet iets tenzij in de ontmoeting met n/iets anders Nietsen ietsen  samen, als verschijning aan elkaar* In het inter-zijn ontstaat worden Samen dansend zijn Volheid van leegte (*) subject als object, object als subject (Naar aanleiding van het lezen van Helgoland. The St...

Lees Meer
  115 Hits

In de herkenning van ons diepste verlangen

Als we genieten van de zon, chocola, een massage, een wandeling in de natuur, yoga, van het spel met ons troeteldier, opgaan in muziek, in wat we graag doen, dansen, tuinieren, shoppen, schoonheid in iets zien, of goedheid, waarachtigheid, onschuld, oprechtheid, als we een resultaat neerzetten, een to do-lijstje afvinken, s...

Lees Meer
  140 Hits

Drie gradaties van intimiteit

(Van alles dat er is, is bewustzijn - dat wat we ontegensprekelijk zijn - misschien nog wel het meest mysterieuze.) Bewustzijn is als licht  dat we niet zien  en op alles schijnt * Bewustzijn is als een spiegel waarin alles wat de geest voortbrengt,  verschijnt - zonder terughoudendheid of vasthoudendheid * Bewustzijn is al...

Lees Meer
  140 Hits

Impressie/Expressie

Vanuit de geest verschijnen waarnemingen, gedachten en gevoelens als impressie van de wereld & onszelf Vanuit bewustzijn verschijnen waarnemingen, gedachten en gevoelens als expressie van zijn ware natuur Vanuit bewustzijn verschijnen waarnemingen, gedachten en gevoelens,  als de impressie van de expressie van bewustzijn in ...

Lees Meer
  147 Hits

Boeddhanatuur

Boeddhanatuur verhult zich in gesloten vorm  in de illusie van zelf, wereld en tijd * Boeddhanatuur schemert door  in open vorm - subtiel, wijds, wordend waarin zelf, wereld en tijd oplossen * Boeddhanatuur manifesteert zich in de realisatie van niet-zelf, niet-wereld, buiten de tijd vorm als leegte, leegte als vorm 

  124 Hits

Nieuwjaarswens '24

Een uitnodiging om terug te keren naar verwondering, en van verwondering naar perplexiteit, naar de onverwoordbare essentie die ons draagt. 

  363 Hits

Meditatie: een landkaart

Woord vooraf In 'Samen mediteren' (georganiseerd vanuit Studio Zuid in Leuven) mediteren we samen, vanuit oefeningen en vanuit stilte. En hier en daar wordt er een sporadisch woordje uitleg gegeven. Ik stel me dan voor de uitdaging om die toelichtingen zo beknopt, helder en eenvoudig mogelijk te houden. De initiële ambitie was om de essentie ervan ...

Lees Meer
  238 Hits

Grounding, holding, hosting: de drie polen van containment

Veiligheid is geen luxe, maar een noodzaak voor onze eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze samenwerkingsrelaties, voor de kwaliteit van besluitvorming en voor  duurzame  implementatie van veranderingsprocessen. Hoe kan je als leider en begeleider van overleg en afstemming tussen mensen in het algemeen, en leer- en veranderprocessen in het bijzonder een veilig kader creëren?

Lees Meer
  817 Hits

Meditatie in 7 metaforen

Over meditatie wordt op heel verschillende wijzen gesproken. Op basis van een eerste inventarisatie kom ik bij zes perspectieven of metaforen uit, met een zevende erbovenop. 

Lees Meer
  2193 Hits

Goed (her)begonnen is half gewonnen

Onze manier van zijn heeft een onmiddellijke impact op het verloop van interpersoonlijke dynamieken. Hoe zetten we de toon in een gesprek? Gregory Kramer stelt zeven stappen voor waarmee we menselijke interactie op een hoger plan kunnen brengen.

It is not so much the act that matters but the consciousness in which it is done (Sri Aurobindo)
 
Lees Meer
  1105 Hits

Feilbaar denken: Kahneman meets the Buddha

Onderzoek van de laatste decennia en wijsheid van de laatste millenia over waarom we best goed voor ons denken zorgen.

Lees Meer
  1219 Hits

Het kleine boek van de aandacht

Aandacht is misschien wel ons kostbaarste goed. De moeite om er een boekje over te schrijven...

Lees Meer
  1046 Hits

Aandacht voor aandacht

Aandachtstraining of “mindfulness” lijkt zijn “tipping point” ver voorbij te zijn in de Westerse wereld. Wat biedt het onderzoek over mindfulness zoal?

Lees Meer
  1328 Hits
We value your privacy

We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.